Zwężki Venturiego

  • Zwężki Venturiego – elementy systemu kanałów wentylacyjnych z podporami ( łącznie 128Ton konstrukcji)
  • Materiał: stal węglowa S235JR
  • Klient: Polimex-Mostostal – Norwegia