Select Page

We work a proven System 30 years!

Firma “SYSTEM” s.j. prowadzi swoją działalność od 1991 roku.

We make service in range

 • production maintenance and modernization of pressure and not pressure tanks and heat exchangers from carbon
 • steel and stainless steel
 • production ofsteel structure – buildings and halls
 • production of platforms different type from
 • CS, SS and aluminium
 • production, maintenance and modernizatiom technological installation and equipment – pipe,
 • ductsand chutes
 • shot blasting and painting
 • plasma and gas ( oxygene) torch cutting out
 • bending and rolling
 • turning, milling and drilling

Equipments

We invite you to familiarize yourself with our machinery.

Offer

Specjalizujemy się w budowie i remontach konstrukcji stalowych i urządzeń

Certifications

Our professionalism is confirmed by numerous certificates. Here are some of them.

Our Company

SYSTEM company was estabilished in 1991 year. At beginning we works as service company for paper industry. Next step was development service in range production of steel tanks pressure and not pressure as well as pipeline from CS, SS and aluminium. Further expansion have been on production of steel structure together with erection works. Since 2003 year our company have Quality Management System EN ISO 9001 : 2009, EN ISO 14001 : 2005, EN ISO 3834-2:2007, EN 1090-2+A1:2012 and AD2000.
We engaged experienced and high qualified personnel. Our welders have authorisation of UDT – Polish Office of Technical Inspection according to EN 287-1.

We are cooperate with foreign customers from countries such as:

 • Germany;
 • France;
 • Norway;
 • Denmark.

We have:

 • Four production workshop with six cranes (8T + 8T +8T);
 • Two gantry cranes on site ( 8T);
 • A chamber for the chemical treatment of stainless steel;
 • Shot blasting room;
 • Painting room with airless apply system;
 • Plasma and gas (oxygen) torch cutting machine;
 • Machines CNC controlled: Banding, Rolling, two Band saws and Drilling machine.

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest„SYSTEM” Władysław Kędziora, Urszula Kędziora spółka jawna, Dworzysko, ul. Chemików 1, 86-105 Świecie
2) w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi prosimy o kontakt z Administratorem pod adres e-mailowy: rodo@system-swiecie.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.